PROLOGUE

YOU ARE THE TH VISITOR OF MY BLOG
BLOG BY nlrcs

Dear All:

   
各位會員們,大家新年快樂!

   
又到一年一度會員大會,今年會員大會資訊如下:

   
時間:113年3月2日(六)上午11時

   
地點:「嶺東農場 」台中市南屯區忠勇路18-14號之1

   
餐點:烤肉(10人一組)

   
歡迎大家攜眷報名,請在2/22前回覆以便統計,謝謝!

   
請進入下列表單報名,若您不便參加也請進入填寫以便統計,謝謝!

   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3kCs8NUo0lnyu9CDN2OKUvmN2H6ZM3cjpr_VmLgRei1rRkw/viewform?usp=sf_link